Catena Media q3-rapport

Det svenska affiliatebolaget Catena Media har idag släppt sin rapport.

På morgonen fick vi se hur det senaste kvartalet varit för det svenska affiliatebolaget Catena Media. Som för alla andra spelbolag har Europa och inte minst Sverige varit en svårnavigerad marknad under kvartalet och året. Totalt minskade intäkterna med 5% till 26,4 MEUR. EBITDA (rörelseresultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar) minskade med 15% till 11,4 MEUR. EBITDA-marginalen minskade samtidigt till 43% (48%).

Ljuspunkten i rapporten var att intäkterna ökade i USA och stod nu för 17% av totala intäkterna. VD Per Hellberg skriver att USA kan stå för upp emot 25% av intäkterna i slutet på året.

Catena Medias aktiekurs under 2019. (Bild från Avanza).

Vill du läsa mer om Catena Media kan du göra det här: https://www.catenamedia.com/

Better Collective q3-rapport

Danska affiliate-bolaget har idag släppt sin Q3-rapport

Idag presenterade det danska affiliate-bolaget Better Collective sina finansiella siffror för tredje kvartalet. Omsättningen ökade 54% till 17,1 MEUR (11,1) och det justerade EBITA-resultatet ökade 43% till 6,8 MEUR (4,8). Nettoresultatet uppgick till 3,3 MEUR (2,5).

Better Collectives CEO, Jesper Søgaard, skriver i rapporten att intäkterna för september var den starkaste månaden i bolagets historia, mycket tack vare NFL som startade i början av september.

Fullständig rapport går att läsa här:

https://bettercollective.com/wp-content/uploads/2019/11/BetterCollective_Q3_2019_web.pdf

Better Collective handlas på Stockholmsbörsens Mid Cap (Bild från Avanza).

Leo Vegas q3-rapport

Idag släppte spelbolaget Leo Vegas sin finansiella rapport för tredje kvartalet. Omsättningen ökade 12% till 88,2 MEUR (78,6) och EBITDA-resultatet blev 12,7 MEUR (9). Rörelseresultatet uppgick till 6,0 MEUR (3,5).

Under kvartalet har Leo Vegas lanserats i Japan samt avslutat sin verksamhet i Schweiz. De meddelar också att en viktig betalleverantör har slutat erbjuda sina betallösningar i Tyskland som har påverkat bolaget negativt.

Starten i q4: Oktober har enligt bolaget börjat svagt pga låg spelmarginal (många av favoriterna vinnare) samt fortsatta kundanskaffningsproblem på den tyska marknaden. Omsättningen ökade 1% till 26,5 MEUR (26,1).

Fullständig rapport går att läsa här: https://mb.cision.com/Main/17434/2955693/1137163.pdf

Aktiekursen under året i Leo Vegas (Bild från Avanza).